“Pot se vedno pokaže, vredno je vztrajati!” – Pogovor za dušo z Manco Švara

“Medgeneracijska travma, kozmologija in umetnost”: kako zanimive, pomembne in prelomne teme! Tako sem pomislila, ko sem brala o diplomskem delu specializantke psihoterapije (Jungovske analize) Mance Švara . V delu, ki je zaokrožilo njen desetletni študij na Institutu IPAL po metodi IPAL (ta vključuje analitično psihologijo, kozmologijo, alkimijo in aktivno imaginacijo), je med drugim obravnavala tudi terapevtsko delo s telesom, sanjami, umetnostjo, aktivno imaginacijo in terapevtsko delo v spremenjenih stanjih zavesti. Vse to so področja, ki me osebno zelo pritegnejo! In ker si mislim, da tudi marsikoga med vami, sva z Manco posneli Pogovor za Dušo.

Več o Manci in njenem delu na njeni spletni strani http://www.mancasvara.si/

“Pisala sem o temah, ki so zorele in dozorele skupaj z mano,” mi je Manca povedala o svojem diplomskem raziskovanju. Kot senzibilna ženska, rojena v obmejnem okolju, močno zaznamovanem z medgeneracijsko (po)vojno travmo, je že od mladih nog iskala poti in načine, kako osvetliti in osvoboditi zamolčano bolečino ter prekiniti travmatsko pogojene vzorce doživljanja in delovanja.

Živimo v družbi, ki je močno travmirana, ugotavlja. Neozaveščene travmatske vsebine se prenašajo iz generacije v generacijo in povzročajo, da se vedno znova vzpostavljajo pogoji, v katerih se ponavlja sorodno. Zakaj? “Nezavedno”, kakor se v Jungovski psihologiji poimenuje notranje globine, ki segajo iz osebnega v medosebni, kolektivni prostor-čas, nas vodi k ponovitvi, saj si želi razrešitve.

Ta je slej ko prej vedno mogoča – če ne v eni, pa v prihodnji generaciji! – a pot do nje je zahtevna. Ko pridemo v stik s travmatičnimi vsebinami, sencami in kompleksi, lahko začutimo zelo močne odpore. Zato so metode, orodja in strokovnjaki, ki nas na tej poti lahko opolnomočijo, tako zelo dragoceni.

“Do resnične svetlobe ne moreš priti, ne da bi se zazrl tudi v temo,” pravi Manca. A nagrada za pogum in vztrajnost je neprecenljiva: “Zlato, ki se porodi in notranje alkimije, je neuničljivo.” Pomeni zmožnost najti smisel v še tako težki življenjski situaciji.

»V hudih stiskah se lahko zdi, da poti iz njih ni. A pot se vedno slej ko prej pokaže. Vredno je vztrajati!«

Vabljeni, da prisluhnete najinemu pogovoru. V zvočni obliki pa je na voljo tu: