Tečaj Meditacija in filozofija joge

Tečaj Meditacija in filozofija joge poteka ob sredah od 19:20 – 20:50 v Ubrani dvorani (Celovška 55) v Ljubljani.

Pričetek novega 12-tedenskega sklopa: 10. januar 2018 !!!

Pričetek 12-tedenskega jesenskega sklopa: 20. september 2017

Tečaj lahko obiskujete redno ali zgolj občasno, kadar vas kakšna tema zanima.

Prijave po elektronski pošti: tina.kosir@gmail.com

O tečaju:

Na tečaju bomo spoznavali meditacijske tehnike različnih tradicij in filozofijo, na podlagi katere so se razvile. Program bo vsakič drugačen, na tej strani pa bom objavljala napovedi programov za prihodnja štiri srečanja. Teoretski del bo obsegal 20 – 30 min, meditacija pa približno eno uro v manjših enotah (4 15-minutne meditacije, 3 20-minutne ali 2 polurni).

V čem je smisel tečaja? Veliko pomembneje od tega, kaj z meditacijo pridobimo, je, kaj postopno opuščamo: tisoč in en način, kako zbežati pred seboj in pristnim občutenjem trenutka. Tudi meditacijske tehnike je mogoče zlorabiti v ta namen, prav zato je ob praksi pomembno razvijati globlje razumevanje, ki podpira in usmerja naša lastna spoznanja in uvide. Zaradi večtisočletne tradicije raziskovanja stanj zavesti so indijska izročila bogata zakladnica tovrstnih znanj.

O meni:

Osebno redno, vsakodnevno meditiram od šestnajstega leta, kar pomeni dobrih osemnajst let – vse odraslo življenje. Moja osnovna praksa izhaja iz klasične indijske joge, učila pa sem se tudi od učiteljev različnih budističnih tradicij. Da bi bolje razumela naravo uma ter pojavov v meditaciji sem se intenzivno posvetila tudi študiju starih indijskih izročil. Pravkar zaključujem pisanje doktorata iz indijske filozofije. Moje temeljno spoznanje? Ne zaupaj spektakularnim in bombastičnim izkustvom. Ključ je v preprostosti, skromnosti in ljubeznivosti – v meditaciji in življenju, kar se z dolgotrajno prakso zlije v eno. (Paradoksno pa nekateri do tega pridemo prav s pomočjo kompleksnih tehnik in zapletene filozofije.)

Program prihodnjih štirih srečanj:

 29. november: Maha mrtyunjaya mantra
Teorija: – maha mrtyunjaya mantra velja v indijskih tradicijah za najpomembnejšo splošno zdravilno mantro
– spoznali bomo dobesedni in globlji pomen mantre
Praksa: – kratka praksa maha mrtyunjaya mantre (12x)
– polna maha mrtyunjaya mantra japa (108x/ približno pol ure)
6. december: Meditacija in navdih
Teorija: – staroindijska teorija navdiha (pratibha)
– ustvarjalnost kot naravno stanje nezamegljene zavesti
– navdih, intuicija, notranja modrost: kako jih prepoznamo?
Praksa: – Meditacija ob mantrah: Om in gayatri mantra
– “Prisluškovanje navznoter”: razvijanje stika z notranjo modrostjo
– “Knjiga navdiha”: tehnike za krepitev notranje modrosti
13. december: Lalla: Meditacija ob mistični poeziji
Na zadnjem letošnjem srečanju se bomo sprehodili skozi čudežno poezijo Lalle, kašmirske pesnice, mistikinje in mojstrice joge, ki je živela v 14. stoletju, njeno duhovno izročilo pa je živo še danes. V uvodu o njeni življenjski poti, filozofiji kašmirskega šivaizma in njenih bogatih duhovnih izkustvih. Meditirali bomo ob njeni poeziji v mojih prevodih, ki sem jih pripravila med doktorskim raziskovanjem kašmirskega šivaizma in še niso bili objavljeni.
CENIK: 
Popust, označen z zvezdico, velja za udeležence katerega od tečajev Joga – pot navznoter.
celoten trimesečni sklop (12 srečanj): 120 Eur/ 100 Eur*
sklop štirih obiskov: 50 Eur/ 45 Eur*
posamičen obisk: 15 Eur/ 12 Eur*
Plačilo z nakazilom na TRR na podlagi izdanega računa.
Advertisements