Akademske objave

 

Doktorska disertacija: Stičišča med ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu

Osvobajanje svobodnega: O združljivosti soteriologije z ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma – revija Anthropos

Bhagavadgita: Med književnostjo in filozofijo – diplomsko delo (fakultetna Prešernova nagrada)

Eliadejeva enciklopedija mističnih in magijskih tehnik Indije – spremna beseda

Dr. Tina Košir – znanstvena bibliografija

 KOŠIR, Tina. Stičišča med ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 2018.

KOŠIR, Tina. Peace in Abhinavagupta’s Poetics: The Curious Case of Śānta Rasa. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.) in ŠKOF, Lenart (ur.). The Poesis of Peace: Narratives, Cultures, and Philosophies. New York, London: Routledge. 2017, str. 134-149.

ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje. (Poligrafi, št. 79/80 (20), 2015).

KOŠIR, Tina. Dhvani (»nakazani pomen«) v kontekstu srednjeveške indijske poetike, filozofije jezika in ontologije monističnega kašmirskega šivaizma. (Analiza, št. 1-2 (18), 2014).

KOŠIR, Tina. Osvobajanje svobodnega: o združljivosti soteriologije z ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma. (Anthropos, 3-4 (235-236), 2014.)

KOŠIR, Tina. Eliadejeva enciklopedija mističnih in magijskih tehnik Indije. Spremna študija. V: ELIADE, Mircea. Joga. Nesmrtnost in svoboda. Ljubljana, Študentska založba. 2011, str. 441-457).

KOŠIR, Tina. Bhagavadgītā med književnostjo in filozofijo. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 2011.