Akademske objave

Osvobajanje svobodnega: O združljivosti soteriologije z ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma – revija Anthropos

Bhagavadgita: Med književnostjo in filozofijo – diplomsko delo (fakultetna Prešernova nagrada)

Eliadejeva enciklopedija mističnih in magijskih tehnik Indije – spremna beseda