Knjižnica – Jasna lastna vizija je najboljši kompas

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je v sodelovanju z Gradsko knjižnico Ivan Goran Kovačić iz Karlovca pripravila že 11. strokovno srečanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave z mednarodno udeležbo. Tema tokratnega srečanja, ki je potekalo pod sloganom Knjižnica – prostor za vse čase, je bila priprava in izvedba dogodkov. Splošne knjižnice namreč s pestrim naborom prireditev postajajo vse pomembnejši akter lokalnega družbenega in kulturnega dogajanja.

Tudi sama sem predstavila referat z naslovom Jasna lastna vizija je najboljši kompas: